Zjawisko Interferencji

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania będące obecnie w czołówce technologii obróbki szkła na świecie.

Zjawisko interferencji w szybach zespolonych – (tzw. tęcza na szybie).
Efekt optyczny – czasami otrzymywane są skargi dotyczące pojawiania się „tęczy” barwnych wzorów w szybach zespolonych. Nie są one spowodowane przez wady szkła czy brud na szkle, ale są wyłącznie efektem optycznym wywołanym przez fale światła interferujące pomiędzy sobą, kiedy przechodzą poprzez szybę zespoloną lub są od niej odbijane. Rozróżnia się zwykle dwa typy prążków znanych jako Prążki Brewstera i Prążki Newtona. Prążki Brewstera są bardziej widoczne w zestawach wykonanych ze szkła float niż w zestawach wykonanych ze szkła ciągnionego. Powodem tego jest fakt, że szkło float ma optycznie prawie płaskie powierzchnie i grubość szkła jest bardziej jednolita. Zazwyczaj wzory te są widoczne tylko wtedy, kiedy zestaw jest oglądany pod kątem. W przypadku Prążków Newtona wzory są widziane tylko w centrum zestawu i są kształtu kolistego lub eliptycznego. Ich obecność wskazuje na wadliwy zestaw, który powinien być naprawiony lub wymieniony.

 

Czym są Prążki Brewstera?
PRĄŻKI BREWSTERA – Mogą one się pojawić w zestawie, w którym dwie szyby mają prawie tę samą grubość. Różnica w grubości między dwiema szybami musi być bardzo mała i w przybliżeniu taka sama, jak średnia długość fali światła widzialnego tj. 0,0005 mm. Miliony fal światła przechodzą przez szybę zespoloną, lub są od niej odbijane. Powodem tego, że Prążki Brewstera są obserwowane częściej w zestawach wykonanych z floatu, niż ze szkła ciągnionego jest fakt, że szkło float będące o wiele lepszym jakościowo produktem jest bardzo płaskie i wykazuje relatywnie małe różnice w grubości. Jednakże, jak to zostało już powiedziane, warunkiem koniecznym do zaistnienia Prążków Brewstera jest obecność dwóch szyb o prawie jednakowej grubości w szybie zespolonej, ich różnica w grubości powinna w przybliżeniu wynosić 0,00035 do 0,0007. Ten warunek, aczkolwiek rzadki, jest częściej spełniany dla szkła float niż dla szkła ciągnionego. W dodatku szkło ciągnione zawiera wady, powodujące maskowanie Prążków Brewstera, które mogą się pojawić.

 

Czym są Prążki Newtona?
Ten efekt optyczny pojawia się tylko w wadliwych szybach zespolonych, kiedy dwie szyby dotykają (jedna do drugiej) lub prawie dotykają się w centrum szyby zespolonej. Ten efekt optyczny jest serią koncentrycznych kolorowych pierścieni w centrum będącym punktem kontaktu lub bliskiego kontaktu dwóch szyb. Pierścienie są w przybliżeniu koliste lub eliptyczne. Powodem wystąpienia prążków Newtona jest znowu interferencja, w której fale światła mają różne długości dróg podczas przechodzenia przez wadliwy zestaw termoizolacyjny lub są od niego odbijane. W tym przypadku jednakże, to nie prawie jednakowa grubość szyb powoduje, że fale zostają przesunięte w fazie, teraz interferenacja pojawia się wewnątrz cienkiej warstewki powietrza, w kształcie klinu, przyległego do punktu styczności lub prawie styczności dwóch szyb.