Technologia

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania będące obecnie w czołówce technologii obróbki szkła na świecie.

Stawiamy na rozwój!

WWGLASS posiada automatyczne linie do zespalania szyb jedno i dwukomorowych. Wdrożenie nowej technologii produkcji niskoemisyjnych szyb dwukomorowych jest nieuchronną perspektywą dalszego rozwoju rynku szyb zespolonych, których technologiczne zaawansowanie na rynku maszyn jest najwyższe i gwarantuje długotrwałą eksploatację bez zmiany parametrów jakościowych wyrobu finalnego.

Technologia Produkcji:

Szyby zespolone, zwane również szybami izolacyjnymi, to rodzaj okna lub konstrukcji szklanej, która składa się z dwóch lub więcej tafli szkła oddzielonych zamkniętą przestrzenią wypełnioną powietrzem lub gazem. Taka konstrukcja pomaga zredukować przenikanie ciepła przez szybę, zapewniając lepszą izolację i efektywność energetyczną. Technologia produkcji szyby zespolonej obejmuje kilka kluczowych etapów:

1.Wybór szkła:

Podstawowymi elementami są dwie lub więcej tafli szkła, których grubość może być różna w zależności od konkretnych wymagań w zakresie izolacji, redukcji hałasu i bezpieczeństwa. Opcjonalnie na szkło można nałożyć powłoki (Low-E), aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną poprzez odbicie ciepła podczerwonego, jednocześnie umożliwiając przejście światła widzialnego.

2.Uszczelnienie:

Krawędzie tafli szkła i ramka dystansowa są ze sobą zespolone, tworząc szczelną i odporną na wilgoć całość. Aby zapobiec przenikaniu powietrza i wilgoci, które mogłyby pogorszyć właściwości izolacyjne szkła, stosuje się uszczelniacze. W nowoczesnych szybach zespolonych stosuje się uszczelnienie pierwotne spajające szkło z ramką dystansową, wraz z uszczelnieniem krawędzi, aby zwiększyć trwałość.

3.Ramki Dystansowe:

Ciągły rozwój technologii szyb zespolonych doprowadził do opracowania ciepłych ramek dystansowych, które mają niższą przewodność cieplną niż tradycyjne ramki aluminiowe. Przyczynia się to do poprawy efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przenikania ciepła na krawędziach szkła.

4.Wypełnienie Gazem:

Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona jest gazem izolacyjnym, takim jak argon lub krypton. Gazy te mają niższą przewodność cieplną niż powietrze, co dodatkowo ogranicza przenoszenie ciepła przez szybę do pomieszczenia. Proces napełniania gazem zazwyczaj przeprowadza się w kontrolowanym środowisku, aby zapewnić wprowadzenie właściwej ilości gazu.

5.Kontrola Jakości:

W całym procesie produkcyjnym wdrażane są rygorystyczne środki kontroli jakości, aby zapewnić, że szyby zespolone spełniają standardy branżowe. Obejmuje to sprawdzenie prawidłowego uszczelnienia, poziomu napełnienia gazem i ogólnej integralności konstrukcji.

Umów się na
Spotkanie Biznesowe


Więcej

Zautomatyzowana produkcja - najwyższe standardy

Linia
produkcyjna
o wysokiej
wydajności

Zapytaj o ofertę

Partnerzy