Szyby dźwiękochłonne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych kategorii produktów. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Dzięki zastosowaniu dźwiękochłonnych szyb zespolonych EURO PHON możemy skutecznie przeciwdziałać problemom zdrowotnym związanym z nadmiernym poziomem hałasu . Hałas, który odczuwamy w nieprzyjemny sposób dla naszego ucha, często uciążliwy zakłócający nasz spokój,otaczające nas ogromne ilości różnych tonów dźwięków potrafi nam uprzykrzyć pracę czy codzienne funkcjonowanie. Dźwięk jako zjawisko z obszaru fizyki falowej/drgań mechanicznych, wykorzystał już ponad 2000 lat temu rzymski architekt projektujący amfiteatry, prowadził obserwacje rozchodzenia się fal w wodzie do doskonalenia swych projektów. Najskuteczniejszym, jak dotąd, sposobem walki z hałasem jest oddalanie się od źródeł jego emisji. W przybliżeniu można przyjmować, że hałas ruchu drogowego maleje o około 3 dB wraz z podwojeniem odległości w kierunku prostopadłym do drogi. Przykładowo poziom hałasu wynoszący 70 dB w odległości 5 m od drogi, będzie obniżał się wraz z rosnącą odległością mniej więcej w następujący sposób:

 

Odległość od drogi(m) Poziom hałasu(dB)
5 70
10 70-3
20 70-6
40 70-9
80 70-12
160 70-15

 

Niestety, w wielu przypadkach nie ma możliwości zwiększania odległości pomiędzy źródłem hałasu a obciążanym nim obiektem, w związku z czym zachodzi konieczność zastosowania innych środków przyczyniających się do poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Jednym z nich są odpowiednie szyby charakteryzujące wysokim poziomem właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej. Analizując wskaźniki izolacyjności akustycznej warto pamiętać o tym, że dla naszych uszu ograniczenie poziomu hałasu w pomieszczeniu o >1 dB jest praktycznie niezauważalne, o >3 dB jest ledwo odczuwalne, o >5 dB będzie stanowiło wyraźną różnicę, już >10 dB będzie odbierane jako zmniejszenie hałasu o połowę. Dźwiękochłonne szyby zespolone EURO PHON można także połączyć z innymi szkłami funkcyjnymi i stworzyć z nich tym sposobem wydajną wielofunkcyjną strukturę.

 

Typ szkła Budowa szyby zespolonej Wartość Ug według DIN EN 673 Wartość dźwiękochłonności Współczynniki korekcyjne spektrum
mm W/m²K RW in dB C;Ctr
EURO Phon 30/24 4-16AR-4 1,1 30 -1; -4
EURO Phon 36/26 6-16AR-4 1,1 36 -1; -5
EURO Phon 37/28 8-16AR-4 1,1 37 -2; -6
EURO Phon 38/30 8-16AR-6 1,1 38 -2; -6
EURO Phon 40/32 10-16AR-6 1,1 40 -2; -5
EURO Phon 41/36 10-20AR-6 1,2 41 -2; -5
EURO Phon 33/36 4-12AR-4-12AR-4 0,7 33 -2; -6
EURO Phon 42/31 8 VSG-1PS-16AR-6 1,1 42 -3; -7
EURO Phon 45/35 8 VSG-1PS-16AR-10 1,1 45 -3; -6
EURO Phon 50/42 8 VSG SC-20AR-12VSG SC 1,2 50 -2; -7
EURO Phon 50/42 8 VSG SC-20AR-12VSG SC 1,2 50 -2; -7
EURO Phon 42/43 6-12AR-4-12AR-8VSG-0.5 PS 0,7 42 -2; -6

 

Do niedawna izolację akustyczną danej konstrukcji oceniano na podstawie jednego wskaźnika Rw, bez uwzględniania charakterystyk źródła hałasu. Mogło to prowadzić do błędnych inwestycji, a w rezultacie do niezadowalającego poziomu tłumienia hałasu. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, opracowano jednolity wskaźnik Rw (C; Ctr). Litery „tr” w dolnym indeksie pochodzą od słowa „trafic” (ruch uliczny). Korekta C (dB) jest stosowana w przypadku źródeł hałasu o wysokiej częstotliwości, np. szybki ruch uliczny, szybki ruch kolejowy, przelatujące w pobliżu samoloty, odgłosy życia codziennego, ludzka mowa, bawiące się dzieci. Korekta Ctr (dB) jest stosowa na w przypadku źródeł hałasu o niskiej częstotliwości, np. ruch uliczny, muzyka dyskotekowa, powolny ruch kolejowy, samoloty w oddali. Korekty są obliczane na podstawie ważonych widm akustycznych „A”:

C = szum różowy
Ctr = hałas uliczny

Obie korekty są za zwyczaj liczbami ujemnymi, a ich zastosowanie oznacza, że zbyt korzystna wartość izolacji akustycznej zostanie skorygowana w dół. Są one obliczane przez laboratoria pomiarowe i pojawiają się obok wartości izolacyjności akustycznej Rw.